دریچه گاز و سوزن انژکتور کمری گرند 2005-2006

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
21821-25180*** STD. PART$1.30
22210BODY ASSY, THROTTLE
22210-20120دریچه گاز1$1,254.39
22215AGASKET, IDLE SPEED CONTROL VALVE
22215-20010واشر پایه دریچه سوخت1$4.55
22270VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY)
22270-20040استپر موتور1$440.32
22271GASKET, THROTTLE BODY
22271-20010واشر دریچه گاز1$6.68
23232GASKET(FOR FUEL PUMP HOSE)
23232-410812$2.21
23250INJECTOR ASSY, FUEL
23209-20010سوزن انزکتور6$288.74
23250BRING, O(FOR FUEL INJECTOR)
90301-0702412$3.01
23250CGROMMET(FOR FUEL INJECTOR)
90480-130056$3.80
23270DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
23270-62011فشار شکن سوخت1$104.30
23291INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
23291-62010اورینگ سوزن انژکتور6$2.73
23801PPIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1
23801-201601$60.81
23802CBOLT, UNION(FOR FUEL PIPE NO.2)
90401-120151$2.89
23802DGASKET(FOR FUEL PIPE NO.2)
90430-120262$1.15
23807PIPE SUB-ASSY, FUEL DELIVERY
23814-20021ریل سوخت1$66.94
23807VSPACER, NO.1(FOR DELIVERY PIPE)
90561-080204$3.68
23815PIPE, FUEL DELIVERY, NO.2
23815-20021ریل سوخت1$66.94
23841BCLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
23841-280101$2.81
تویوتا کار