دریچه گاز و سوزن انژکتور و سیستم سوخت لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری RX, لوازم یدکی RX
22030BODY ASSY, THROTTLE W/MOTOR
22030-31030دریچه سوخت1$1,179.63
22271GASKET, THROTTLE BODY
22271-310401$5.65
23250INJECTOR ASSY, FUEL
23209-31050سوزن انژکتور6$288.74
23250BRING, O(FOR FUEL INJECTOR)
90301-07033واشر سوزن انژکتور6$3.01
23270DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION
23270-31010فشار شکن سوخت1$104.69
23283AHOLDER, FUEL PRESSURE REGULATOR
23283-310101$2.06
23291INSULATOR, INJECTOR VIBRATION
23291-230106$3.99
23807ریل سوخت
23807-31040 (01/2006 – 04/2007)1$114.26
23807-31090 (05/2007 – 11/2008)1$186.38
23841BCLAMP, FUEL PIPE, NO.1(FOR EFI)
23841-21050 (05/2007 – 11/2008)1$2.73
23841-28010 (01/2006 – 03/2007)1$2.81
23842ACLAMP, FUEL PIPE, NO.2(FOR EFI)
23842-310401$7.87
23845CINSULATOR, FUEL PIPE
23845-310201$2.53
23901TUBE SUB-ASSY, FUEL
23901-31121لوله سوخت1$192.82
دریچه گاز RX2008
TOYOTACAR