داشبورد و ایربگ RAV4 2013-2014

در
دسته بندی ها: لوازم بدنه راوفور, لوازم یدکی راوفور
55302A PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, UPPER
55302-42904-C0 داشبورد بالایی 1
55306A BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55306-42120 1
55307C BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55307-42070 1
55312 PANEL, INSTRUMENT, LOWER
55312-42050-C0 داشبورد پایینی 1
55331 اسکلت داشبورد
55330-42260 (12/2012 – 03/2013) 1
55330-42261 (05/2013 – 07/2014) 1
55355 CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55355-42030 زه بالای داشبورد 2
55525 قاب روی اسپیکر داشبورد سمت شاگرد
55510-42010-C0 AUDIO-CD & USB & BLUETOOTH & 4SPEAKER(VFD), BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55525-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55535B قاب روی اسپیکر داشبورد سمت راننده
55530-42010-C0 AUDIO-CD & USB & BLUETOOTH & 4SPEAKER(VFD), BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55535-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55578A SILENCER, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55578-52040 2
55660 REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55660-42030-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 2
55833C CONNECTOR, INSTRUMENT PANEL REGISTER, CENTER
55833-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
58917B MAT, BOX BOTTOM
58917-42010 1
73960A ایربگ شاگرد
73960-42050 (12/2012 – 01/2013) 1
73960-42051 (02/2013 – 09/2015) 1

55012A قاب داشبورد
55012-42030-A1 BEIGE, TRIM4* 1
55012-42030-C1 BLACK, TRIM2* 1
55012-42030-D1 TERRACOTTA, TRIM3* 1
55054 STOPPER SUB-ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55054-33060 1 $22.65
55388A BRACKET, CONSOLE MOUNTING, RH
55388-42010 1 $4.82
55389 BRACKET, CONSOLE MOUNTING, LH
55389-42010 1 $10.40
55394D COVER, INSTRUMENT PANEL BRACKET, INNER NO.1 RH
55394-42050-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
55395C COVER, INSTRUMENT PANEL BRACKET, INNER NO.1 LH
55395-42030-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* 1
55406B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, LOWER CENTER
Not applicable
55410C پنل ضبط
55410-42130 AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) 1
55411G PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, NO.1
55411-42070 قاب صفحه کیلومتر 1
55412C PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, CENTER NO.1
55412-42070 قاب ساعت 1
55416C RETAINER, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
55416-42020 1
55417A RETAINER, METER HOOD, NO.2
55417-42030 1
55418B SPACER,METER HOOD
55418-42010 1
55421B PANEL, INSTRUMENT CLUSTER FINISH, UPPER
55421-42130-A1 BEIGE, TRIM4* 1
55421-42130-C1 BLACK, TRIM2* 1
55421-42130-D1 TERRACOTTA, TRIM3* 1
55432B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER
55432-42120-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55433B پنل بخاری
55433-42030-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55434B PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER CENTER
55434-42010 1
55447C BASE, SWITCH HOLE, NO.2
55447-42010-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55474B GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
55474-42030 1
55476C GARNISH, INSTRUMENT PANEL FINISH PLATE
55476-42030 1
55521C COVER, STEREO OPENING
55521-44020 AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) 1 $38.98
55522B COVER, RADIO TUNER OPENING
55521-20150 AUDIO-6SPEAKER(AUDIO LESS) 1 $31.23
55539 COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-52070-C0 BLACK, TRIM2*, 3*, 4* X
55539C COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-42050-C0 VSC-WITHOUT, BLACK, TRIM2*, 3*, 4* X
55545 درب جعبه فیوز
55545-42040-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55550 درب داشبورد
55550-42120-C0 BLACK, TRIM1*, 2*, 3*, 4* 1
55557A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
55557-60050 2
55606 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.1
55606-42050 1
55607 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
55607-42030 1 $75.32
55644 PAD, INSTRUMENT PANEL UNDER SILENCER, NO.2
55644-42050 1
55670 REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
55670-42100 دریچه کولر سمت شاگرد 1
55680A REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.4
55680-42040 دریچه کولر 1
73900 AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.1
Not applicable