جعبه فرمان لکسوس RX350 مدل 2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
44200 LINK ASSY, POWER STEERING
44200-48091 (01/2006 – 07/2008) 1 جعبه فرمان
44200-48180 (09/2008 – 11/2008) 1
45046A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
90171-12028 2 $1.94
45460 ROD ASSY, TIE, RH
45460-29435 (01/2006 – 04/2007) 1 سیبک فرمان راست
45460-49075 (06/2007 – 11/2008) 1 سیبک فرمان راست
45470 ROD ASSY, TIE, LH
45460-29435 (01/2006 – 04/2007) 1 سیبک فرمان چپ
45460-49075 (06/2007 – 11/2008) 1 سیبک فرمان چپ
45503 END SUB-ASSY, STEERING RACK
45503-49125 2 قرقری فرمان
45503B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
90214-14007 OD=38 2 $2.13
45535 BOOT, STEERING RACK, NO.1
45535-0E010 (L) 1 گردگیر جعبه فرمان
45535-48020 (J) 1 گردگیر جعبه فرمان
45535B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
90080-46153 (L) 2 $1.15
90467-19021 (J) 2 $1.46
45535D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
90460-60007 1 $7.12
45536 BOOT, STEERING RACK, NO.2
45535-0E010 (L) 1 $16.65
45535-48020 (J) 1 $16.65
45536A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
90460-60007 1 $7.12