جعبه فرمان هایس 2005-2014

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی هایس, لوازم یدکی هایس
44200 LINK ASSY, POWER STEERING
44200-26480  جعبه فرمان 1 $1,913.35
45046 END SUB-ASSY, TIE ROD, RH
45046-29456  سیبک فرمان راست 1 $71.30
45046A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
90171-14009 2 $0.83
45047 END SUB-ASSY, TIE ROD, LH
45046-29456  سیبک فرمان چپ 1 $71.30
45503 END SUB-ASSY, STEERING RACK
45503-29836  قرقری فرمان 2 $175.74
45503B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
90214-14013 OD=43 2 $1.50
45515 BRACKET, STEERING RACK HOUSING, NO.2
45515-26110 1 $31.47
45517 GROMMET, STEERING RACK HOUSING, NO.2
45517-26060 1 $25.42
45524A NUT(FOR STEERING RACK GUIDE SPRING CAP)
90179-36002 1 $6.29
45535 BOOT, STEERING RACK, NO.1
45535-26060  گردگیر جعبه فرمان 1 $16.65
45535B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
90467-19021 2 $1.46
45535D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
90460-55016 1 $7.55
45536 BOOT, STEERING RACK, NO.2
45535-26060  گردگیر جعبه فرمان 1 $16.65
45536A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
90460-55016 1 $7.55
04445-26140 لوازم جعبه فرمان
90170-15001 *** STD. PART $2.13
90252-03015 *** STD. PART $1.19
91674-K1430 *** STD. PART $3.95