جعبه فرمان لندکروزر استیشن 2005-2007

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
44200 LINK ASSY, POWER STEERING
44200-60100  جعبه فرمان 1 $1,978.12
44250 GEAR ASSY, POWER STEERING(FOR RACK & PINION)
Not applicable
45046 END SUB-ASSY, TIE ROD, RH
45046-69205  سیبک فرمان راست 1 $84.86
45046A NUT, CASTLE(FOR TIE ROD END)
90171-16006 2 $1.27
45047 END SUB-ASSY, TIE ROD, LH
45047-69115  سیبک فرمان چپ 1 $84.86
45503 END SUB-ASSY, STEERING RACK
45503-69025  قرقری فرمان 2 $252.72
45503B WASHER, CLAW(FOR STEERING RACK END)
90214-27002 OD=47 2 $2.85
45535 BOOT, STEERING RACK, NO.1
45535-60010  گردگیر جعبه فرمان 1 $24.91
45535B CLIP(FOR STEERING RACK BOOT)
96134-52600 2 $4.39
45535D CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.1)
90460-62006 1 $7.55
45536 BOOT, STEERING RACK, NO.2
45535-60010  گردگیر جعبه فرمان 1 $24.91
45536A CLAMP(FOR STEERING RACK BOOT NO.2)
90460-62006 1 $7.55
45611 ARM, STEERING KNUCKLE, RH
45611-60120 1 $125.93
45611J BOLT(FOR STEERING KNUCKLE ARM RH)
90105-14043 2 $4.67
45612 ARM, STEERING KNUCKLE, LH
45612-60120 1 $125.93
45612B BOLT(FOR STEERING KNUCKLE ARM LH)
90105-14043 2 $4.67
04445-60080 لوازم جعبه فرمان 98-2004 $6.88
04445-60090 لوازم جعبه فرمان 2005-2007

diag_1wPc8X7