توری اویل پمپ لندکروزر 2008-2009-2010-2011-2012

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
15102 ROTOR SET, OIL PUMP
15103-31050  دنده اویل پمپ 1 $54.84
15104 STRAINER SUB-ASSY, OIL
15104-31050  توری اویل پمپ 1 $39.38
15104A RING, O(FOR OIL STRAINER)
96722-24030 1 $3.29
15104E BOLT, STUD(FOR OIL STRAINER)
90126-06029 2 $0.71
15115 COVER, OIL PUMP
15115-31050  قاب روی سینی اویل پمپ 1 $32.62
15119 GASKET, OIL PUMP COVER
15119-31050  واشر قاب اویل پمپ 1 $7.00
15131 VALVE, OIL PUMP RELIEF
15131-46040 1 $4.35
15132 SPRING, OIL PUMP RELIEF VALVE
15132-46020 1 $2.10
15133 PLUG, OIL PUMP RELIEF VALVE
15133-28020 1 $3.04
15147 GASKET, OIL STRAINER
15147-46010 1 $3.20
15183-10140 *** STD. PART
15188 GASKET, OIL PUMP
15188-31050 1 $3.40
15193 GASKET, OIL PUMP
15193-31010 1 $3.87
15413 PIPE, OIL PUMP OUTLET
15413-31020  لوله خروجی اویل پمپ 1 $6.48
91551-80622 *** STD. PART

diag_2q1xqg