بلوک سیلندر لندکروزر 2008-2009-2010-2011-2012

در
دسته بندی ها: لوازم موتوری لندکروزر, لوازم یدکی لندکروزر
11361J COVER, FLYWHEEL HOUSING UNDER
11361-31040 1 $5.85
11363A COVER, FLYWHEEL HOUSING SIDE
11363-31020 1 $10.48
11401 بلوک سیلندر
11401-39695 (09/2007 – 05/2009) 1 $4,135.40
11401-80790 (06/2009 – 11/2009) 1
11401-80795 (12/2009 – 12/2011) 1
11401G SENSOR, CRANK POSITION
90919-05057  سنسور میل لنگ 1 $87.69
11415 COCK SUB-ASSY, WATER DRAIN(FOR CYLINDER BLOCK)
90910-09129 2 $12.61
11415A PLUG, WATER DRAIN COCK(FOR CYLINDER BLOCK)
90910-09087 2 $4.31
11416 BOLT(FOR CRANKSHAFT BEARING CAP SET)
90910-02072 (09/2007 – 11/2009) 16 $9.37
90910-02176 (12/2009 – 12/2011) 16
11421 BOLT, STUD(FOR OIL PAN)
90126-06028 2 $0.75
11434C PIN, STRAIGHT (FOR CYLINDER HEAD SET)
90250-08120 L=18, OD=8 4 $1.34
11434G PIN, STRAIGHT(FOR END PLATE)
90250-10113 2 $1.34
11434J PIN, RING (FOR CYLINDER HEAD SET)
90250-04097 4 $0.55
11434T PIN, RING(FOR TIMING BELT IDLER BRACKET SET)
90250-10030 1 $1.90
11434Y PIN, STRAIGHT(FOR OIL PAN)
90250-04097 2 $0.55
11452 GUIDE, OIL LEVEL GAGE
11452-31030 1 $28.74
11452B RING, O(FOR OIL LEVEL GAGE GUIDE)
96721-19010 (09/2007 – 03/2009) 1 $2.11
96723-19010 (04/2009 – 12/2011) 1 $3.48
12101 PAN SUB-ASSY, OIL
12101-31081  کارتل آلومینیومی روغن 1 $325.03
12101A PLUG(FOR OIL PAN DRAIN)
90341-12012 1 $4.94
12101B GASKET(FOR OIL PAN DRAIN PLUG)
90430-12031 1 $1.11
12102A PAN SUB-ASSY, OIL, NO.2
12102-31010  کارتل آهنی روغن 1 $81.41
15301 GAGE SUB-ASSY, OIL LEVEL
15301-31060  گیج روغن 1 $17.63
15708 NOZZLE SUB-ASSY, OIL, NO.1
15708-31020 3 $14.98

diag_2q1xqg