برف پاک کن کمری 2012-2013-2014

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری, لوازم یدکی کمری
85110 MOTOR ASSY, WINDSHIELD WIPER
85110-06130  موتور برف پاک کن 1
85150B LINK ASSY, WIPER
85150-06130 1
85211B ARM, FR WIPER, RH
85211-06120  بازویی برف پاک کن راست 1
85212A BLADE, FR WIPER, RH
85212-06140  تیغه برف پاک کن 1
85214A RUBBER, WIPER, RH
85214-06150  لاستیک تیغه برف پاک کن راست 1
85214B RUBBER, WIPER, LH
85214-06160  لاستیک تیغه برف پاک کن چپ 1
85221B ARM, FR WIPER, LH
85221-06120  بازویی برف پاک کن چپ 1
85222A BLADE, FR WIPER, LH
85222-06140  تیغه برف پاک کن چپ 1
90119-06864 *** STD. PART $1.03
90176-10005 *** STD. PART $1.30
 diag_1x420iz