برف پاک کن کمری 2007-2008-2009

در
دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری, لوازم یدکی کمری
85110 موتور برف پاک ک ن
85110-06100 1
85150B LINK ASSY, WIPER
85150-06100 1
85211B بازویی برف پاک کن راست
85211-06090 1
85212A تیغه برف پاک کن راست
85212-06090 1
85214A لاستیک برف پاک کن راست
85214-06120 1
85214B لاستیک برف پاک کن چپ
85214-06110 1
85221B بازویی برف پاک کن چپ
85221-06090 1
85222A تیغه برف پاک کن چپ
85222-06090 1
89941 SENSOR, RAIN
Not applicable
89943 COVER, RAIN SENSOR
Not applicable
89944 TAPE, RAIN SENSOR
Not applicable

diag_2zietx