ایربگ فرمان و روبوقی و قربیلک فرمان لکسوس RX350 مدل 2007-2008

در
دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی RX, لوازم یدکی RX
45100 قربیلک فرمان
45100-48291-C0 3-SPOKE, WOOD(BROWN), STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), BLACK, TRIM1*, 2* 1 $4,739.02
45100-48291-E0 3-SPOKE, WOOD(BROWN), STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), SANDAL WOOD, TRIM0* 1 $4,739.02
45100-48380-C0 3-SPOKE, LEATHER, BLACK, TRIM1*, 2* 1 $1,985.35
45100-48380-E0 3-SPOKE, LEATHER, SANDAL WOOD, TRIM0* 1 $1,985.35
45100-48400-C0 3-SPOKE, WOOD(BLACK), STEERING WHEEL-WOOD & WITH(AUDIO SWITCH), BLACK, TRIM1* 1 $4,739.02
45130 روبوقی
45130-48110-C0 BLACK, TRIM1*, 2* 1 $852.40
45130-48110-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* 1 $852.40
45187 COVER, STEERING WHEEL, LOWER NO.3
45187-48020-C0 BLACK, TRIM1*, 2* 1 $4.82
45187-48020-E0 SANDAL WOOD, TRIM0* 1 $4.82
45188 SCREW, STEERING WHEEL PAD ATTACHING
45188-60010 L=18 2 $2.89
45201P NUT, STEERING WHEEL SET
90179-12071 1 $2.13
45713A DAMPER, STEERING SHAKE
45713-48060 1 $42.58
90159-50199 *** STD. PART $0.99