برچسب: لوازم موتوری اصلی تویوتا هایس

دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
11011 WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST
11011-75020 بغل یاتاقان 2 $49.86
11702 BEARING SET, CRANKSHAFT
11704-75031 یاتاقان ثابت سایز 025 1 $124.07
11711 یاتاقان ثابت سایز استاندارد
11701-75031-01 MARK1, REFER REPAIR MANUAL 5 $20.76
11701-75031-02 MARK2, REFER REPAIR MANUAL 5 $20.76
11701-75031-03 MARK3, REFER REPAIR MANUAL 5 $20.76
11991 WASHER, BALANCESHAFT THRUST
11991-75010 واشر بالانسر 1 $14.75
11992 WASHER, BALANCESHAFT THRUST, NO.2
11992-75010 واشر میل بالانسر 1 $10.00
13011 رینگ موتور
13011-75110 STD 1 $208.44
13013-75110 O/S 0.50 1 $250.34
13041 یاتاقان متحرک سایز استاندارد
13041-75050-04 MARK4, REFER REPAIR MANUAL 4 $17.27
13041-75050-05 MARK5, REFER REPAIR MANUAL 4 $17.27
13041-75050-06 MARK6, REFER REPAIR MANUAL 4 $17.27
13101 پیستون
13101-75130 STD 4 $99.07
13103-75130 O/S 0.50 4 $119.89
13101A RING, HOLE SNAP(FOR PISTON PIN)
90520-22025 8 $2.89
13201 ROD SUB-ASSY, CONNECTING
13201-79615 شاطون 4 $186.80
13201A BUSH(FOR CONNECTING ROD SMALL END)
90999-73144 بوش شاطون 4 $3.80
13202 BEARING SET, CONNECTING ROD
13204-75050 یاتاقان متحرک سایز 025 $82.68
13265 BOLT, CONNECTING ROD
13265-28010 پیچ شاطون 8 $4.35
13405 FLYWHEEL SUB-ASSY
13405-75060 فلایویل 1 $412.81
13405A PIN, STRAIGHT(FOR FLYWHEEL)
90250-08054 L=23, OD=8 3 $1.34
13405B BOLT, FLYWHEEL SETTING
90910-02116 پیچ فلایویل 10 $3.20
13411 CRANKSHAFT
13401-75040 میلنگ 1 $1,262.31
13453 GEAR, FLYWHEEL RING
13453-20010 دنده فلایویل 1 $152.06
13471 PULLEY, CRANKSHAFT
13408-75050 پولی سر میلنگ 1 $263.79
13471A KEY, CRANKSHAFT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90280-05005 خار میلنگ 2 $1.30
13471C BOLT(FOR CRANKSHAFT PULLEY SET)
90105-16041 پیچ سر میلنگ 1 $7.04
13521 GEAR OR SPROCKET, CRANKSHAFT TIMING
13521-75020 دنده تایم سر میلنگ 1 $46.14
13621 BALANCESHAFT, NO.1
13621-75020 میل بالانسر 1 $74.80
13622 BALANCESHAFT, NO.2
13622-75020 میل بالانسر 1 $73.58
13632 GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.1
13632-75010 دنده بالانسر 1 $11.11
13633 GEAR, BALANCESHAFT DRIVEN, NO.2
13633-75010 دنده بالانسر 1 $45.31
13635 SPACER, BALANCESHAFT THRUST
13635-75010 1 $3.56
90105-08323 *** STD. PART $1.07
90105-T0238 *** STD. PART $0.99
90281-03001 *** STD. PART $0.51
91641-80818 *** STD. PART $1.03
91641-H0820 *** STD. PART

53

دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
12204 VALVE SUB-ASSY, VENTILATION
12204-0C010 سوپاپ بخار روغن 1 $21.94
12229 PIPE, VENTILATION
12229-75030 لوله هواگیری 1 $13.28
12261 HOSE, VENTILATION
12261-75090 شلنگ هواگیری 1 $12.30
12261A CLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-14001 2 $0.91
12262 HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-75210 شلنگ هواگیری 1 $15.66
12262A CLIP(FOR VENTILATION HOSE NO.2)
90467-21004 NO.1 1 $17.32
90467-24038 NO.2 1 $1.03
12263 HOSE, VENTILATION, NO.3
12263-75060 شلنگ هواگیری 1 $10.64
12263A CLIP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-14001 NO.1 1 $0.91
90467-17012 NO.2 1 $1.07
90105-T0240 *** STD. PART $0.99
91551-80814 *** STD. PART $0.99

46