برچسب: لوازم تویوتا

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر کمری, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی کمری

89542-33080 سنسور ای بی اس چرخ جلو کمری 2005-2006 سمت راست

89543-33030 سنسور ای بی اس چرخ جلو کمری 2005-2006 سمت چپ

89545-33020 سنسور ای بی اس چرخ عقب کمری 2005-2006 سمت راست

89546-33020 سنسور ای بی اس چرخ عقب کمری 2005-2006 سمت چپ

90

دسته بندی ها: لوازم بدنه کرولا, لوازم یدکی تویوتا, لوازم یدکی کرولا
75331-12130آرم جلوپنجره کرولا 2005-2007
75441-12760آرم TOYOTA روی درب صندوق کرولا 2005-2006
75442-1A490ارم COROLLA روی درب صندوق کرولا 2005-2007
75443-1A840آرم 1.8 روی درب صندوق کرولا
75444-1A530ارم GLI روی درب صندوق
75485-12430 آرم ABS روی درب صندوق
90975-02011لوگوی تویوتا روی درب صندوق

118

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو, لوازم یدکی پرادو
47101A SPRING(FOR BRAKE PEDAL RETURN)
90507-20032 فنر پدال ترمز 1 $5.81
90507-20033 ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) 1 $5.54
47101B BUSH(FOR BRAKE PEDAL)
90386-14015 4 $2.73
47110 پدال ترمز کامل
47110-60130 1 $258.22
47110-60190 ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) 1 $276.36
47121 PAD, BRAKE PEDAL
47121-50020 پد پدال ترمز 1 $10.12
47124A COLLAR(FOR BRAKE PEDAL SHAFT)
47144-34010 2 $2.25
47124E COLLAR, BRAKE PEDAL SHAFT, NO.2
90387-08160 1 $11.62
47125C COLLAR(FOR BRAKE PEDAL BRACKET)
47144-60020 1 $6.84
47130 LINK ASSY, BRAKE PEDAL
4710A-28010 ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL), NO.1 1 $8.86
4710A-35010 NO.1 1 $8.03
47130-60011 NO.2 1 $2.97
47130-60021 ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL), NO.2 1 $3.72
47130A PIN, BRAKE PEDAL LINK
Not applicable
47130B RING E, BRAKE PEDAL LINK PIN
96160-00400 2 $2.69
47264A PIN(FOR PUSH ROD)
90240-06023 1 $1.15
55106 SUPPORT SUB-ASSY, BRAKE PEDAL
55106-35160 1 $123.20
55106-35170 ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) 1 $123.20
55179 REINFORCEMENT, BRAKE PEDAL SUPPORT
55179-35040 1 $17.12
55179-35050 ABS-W(ABS& VSC & ACTIVE TRACTION CONTROL) 1 $17.12
90105-08261 *** STD. PART $1.27
90105-08353 *** STD. PART $1.27
90119-08895 *** STD. PART $1.07
90179-08197 *** STD. PART $1.15
90468-15005 *** STD. PART $1.23

129

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو, لوازم یدکی پرادو
46201E دسته ترمز دستی یا لیور ترمز دستی
46201-60060-C0 BLACK, TRIM0*, 1* 1 $175.19
46217 KNOB, PARKING BRAKE RELEASE ROD
46217-53010 1 $5.50
46225A SPRING, COMPRESSION(FOR PARKING BRAKE PAWL ROD)
90504-12005 1 $1.34
46233 SUPPORT, PARKING BRAKE CENTER
46233-60020 1 $16.13
46243 COVER, PARKING BRAKE LEVER
Not applicable
46302 ROD SUB-ASSY, PARKING BRAKE PULL, NO.1
46302-60010 1 $16.29
46420 CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.2
46420-60070 سیم ترمز دستی راست 1 $101.21
46420A CLAMP, NO.1(FOR PARKING BRAKE CABLE)
46421-35020 1 $6.96
46420B CLAMP, NO.2(FOR PARKING BRAKE CABLE)
46431-35020 1 $9.09
46420G SPRING(FOR PARKING CABLE INNER WIRE SET)
90501-10239 1 $2.85
46430 CABLE ASSY, PARKING BRAKE, NO.3
46430-60010 سیم ترمز دستی چپ 1 $99.32
46439 INSULATOR, PARKING BRAKE CABLE HEAT
46439-35060 1 $46.38
46441 NUT, WIRE ADJUSTING, NO.1
46441-60010 1 $3.72
90119-06315 *** STD. PART $1.03
90205-19001 *** STD. PART $0.59
90255-13001 *** STD. PART $1.86
90386-08036 *** STD. PART $2.97
91621-G0816 *** STD. PART $1.07
91651-B0820 *** STD. PART $1.34
46503 PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, RH
46503-60131 گردگیر طبق راست 1 $448.55
46503A BOLT(FOR PARKING BRAKE PLATE TO REAR AXLE HOUSING)
90114-12040 8 $2.02
46504 PLATE SUB-ASSY, PARKING BRAKE, LH
46504-60091 گردگیر طبق چپ 1 $448.55
46540 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.1
46580-60060 لنت ترمز دستی 1 $38.15
46550 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, RH OR CENTER NO.2
46550-60070 لنت ترمز دستی 1 $35.07
46550C WASHER, TYPE C(FOR PARKING BRAKE SHOE)
90213-07018 2 $1.19
46550E فنر بالایی لنت ترمز دستی
90507-20016 FRONT 2 $3.68
90507-23014 REAR 2 $5.85
46550G SPRING, TENSION, NO.3(FOR PARKING BRAKE SHOE RETURN)
90506-12061 فنر پایینی لنت ترمز دستی 2 $3.72
46550H SHIM(FOR PARKING BRAKE SHOE)
90564-09002 T=0.4 X $1.27
90564-09003 T=0.5 X $1.27
90564-09184 T=0.3 X $2.21
90564-09185 T=0.6 X $2.21
90564-09186 T=0.9 X $2.21
46580 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.1
46540-60060 لنت ترمز دستی 1 $38.15
46590 SHOE ASSY, PARKING BRAKE, LH NO.2
46550-60070 لنت ترمز دستی 1 $35.07
47405A SCREW SET, SHOE ADJUSTING, RH(FOR PARKING BRAKE)
47405-60010 پیچ ریگلاژ لنت ترمز دستی سمت راست 1 $32.50
47406A SCREW SET, SHOE ADJUSTING, LH(FOR PARKING BRAKE)
47406-60010 پیچ ریگلاژ لنت ترمز دستی سمت چپ 1 $32.50
47447D SPRING, COMPRESSION(FOR PARKING BRAKE SHOE HOLD DOWN)
90501-16053 4 $2.10
47447E PIN, SHOE HOLD DOWN SPRING, NO.1(FOR PARKING BRAKE)
47447-50010 2 $2.02
47447F PIN, SHOE HOLD DOWN SPRING, NO.2(FOR PARKING BRAKE)
47447-30020 2 $2.02
47449A واشر پولکی لنت ترمز دستی
47449-30030 OUTER 4 $2.17
47449-40010 INNER 4 $3.08
47456A PLATE, SHOE GUIDE(FOR PARKING BRAKE)
47456-35010 2 $2.53
47459B BOLT, SHOE GUIDE PLATE SET(FOR PARKING BRAKE)
47459-30010 2 $24.47
47611 LEVER, PARKING BRAKE SHOE, RH
47612-60020 1 $31.35
47612 LEVER, PARKING BRAKE SHOE, LH
47611-60020 1 $31.35
47613D SPRING, COMPRESSION(FOR PARKING BRAKE SHOE STRUT)
90504-14002 2 $5.77
47613E STRUT, PARKING BRAKE SHOE, RH
47613-60020 1 $12.69
47614 STRUT, PARKING BRAKE SHOE, LH
47613-60020 1 $12.69
90179-12118 *** STD. PART $1.30
94151-21201 *** STD. PART $1.38

275

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو, لوازم یدکی پرادو
36104H SEPARATOR SUB-ASSY, TRANSFER OIL
36104-35050 قاب اویل پمپ کمک گیربکس 1 $64.56
36104J RING, O (FOR TRANSFER OIL PUMP BODY)
96721-19009 1 $2.00
36106 BODY SUB-ASSY, TRANSFER OIL PUMP
36106-35050 اویل پمپ کمک گیربکس 1 $198.20
36227 GEAR, TRANSFER OIL PUMP
36227-35030 دنده اویل پمپ کمک گیربکس 1 $47.33
90119-06775 *** STD. PART $1.03
91631-B0618 *** STD. PART $0.79

136

دسته بندی ها: لوازم گیربکس و جلوبندی پرادو, لوازم یدکی پرادو
41039A GEAR KIT, DIFFERENTIAL
41039-35010 دنده دشلی ست کامل 1 $159.60
41101A CARRIER SUB-ASSY, DIFFERENTIAL, FRONT
41101-35160 کله گاوی 1 $638.21
41101D SEAL, OIL (FOR FRONT DIFFERENTIAL CARRIER)
90311-41009 کاسه نمد پنیون 1 $22.46
41110F دیفرانسیل جلو
41110-3D420 *FGR=41:11=3.727 1 $2,140.80
41110M PLUG, FRONT DIFFERENTIAL FILLER
90341-18032 1 $6.76
41110N GASKET, FRONT DIFFERENTIAL FILLER PLUG
12157-10010 1 $0.91
41110P PLUG, FRONT DIFFERENTIAL DRAIN
90341-24014 1 $11.35
41110Q GASKET, FRONT DIFFERENTIAL DRAIN PLUG
90430-24003 1 $1.34
41110V UNION (FOR FRONT DIFFERENTIAL)
90404-08004 1 $4.19
41111D PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL CARRIER)
90250-10017 2 $2.13
41115F RING, FRONT DIFFERENTIAL OIL STORAGE
41115-35010 1 $4.55
41141J BOLT(FOR FRONT DIFFERENTIAL SIDE BEARING RETAINER)
90105-10391 *10-1.25PX24.5-18 10 $1.38
41201T کرانویل پنیون
41201-80194 *FGR=41:11=3.727 1 $1,122.26
41204D FLANGE SUB-ASSY, FRONT DRIVE PINION COMPANION, FRONT
41204-35110 فلنچ گاردون 1 $128.65
41204E NUT (FOR FRONT DRIVE PINION COMPANION FLANGE FRONT)
90177-22003 1 $3.60
41211A BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT DRIVE PINION FRONT)
90366-35087 بلبرینگ پنیون داخلی 1 $163.37
41211B BEARING, TAPERED ROLLER (FOR FRONT DRIVE PINION REAR)
90366-30067 بلبرینگ پنیون بیرونی 1 $106.67
41211C GEAR, DIFFERENTIAL RING
90564-35109 T=1.70 1 $3.52
90564-35110 T=1.73 1 $3.52
90564-35111 T=1.76 1 $3.52
90564-35112 T=1.79 1 $10.64
90564-35113 T=1.82 1 $3.52
90564-35114 T=1.85 1 $3.52
90564-35115 T=1.88 1 $3.52
90564-35116 T=1.91 1 $3.52
90564-35117 T=1.94 1 $3.52
90564-35118 T=1.97 1 $3.52
90564-35119 T=2.00 1 $3.52
90564-35120 T=2.03 1 $3.52
90564-35121 T=2.06 1 $3.52
90564-35123 T=2.09 1 $3.52
90564-35124 T=2.12 1 $3.52
90564-35125 T=2.15 1 $3.52
90564-35126 T=2.18 1 $3.52
90564-35127 T=2.21 1 $3.52
90564-35128 T=2.24 1 $3.52
90564-35129 T=2.27 1 $3.52
90564-35130 T=2.30 1 $3.52
90564-35131 T=2.33 1 $3.52
41214C SLINGER, FRONT DIFFERENTIAL DRIVE PINION OIL
41214-26011 1 $7.00
41222B BOLT (FOR FRONT DIFFERENTIAL RING GEAR SET)
90901-05002 10 $4.39
41231F SPACER, FRONT DIFFERENTIAL DRIVE PINION BEARING
41231-35040 1 $15.85
41252A DEFLECTOR, DUST (FOR FRONT DIFFERENTIAL)
41252-35050 1 $6.60
41304F SHAFT SUB-ASSY, DIFFERENTIAL SIDE GEAR, RH
41337-35050 1 $252.72
41304L BEARING (FOR FRONT DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT RH)
90363-43001 1 $47.29
41304M RING, SHAFT SNAP (FOR DIFFERENTIAL SIDE GEAR SHAFT RH)
90520-41014 INNER 1 $4.23
90520-75002 OUTER 1 $7.67
41311 CASE, FRONT DIFFERENTIAL
41311-35100 1 $530.51
41311A BEARING (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE)
90366-53001 2 $108.09
41311B WASHER, PLATE (FOR FRONT DIFFERENTIAL CASE)
90564-50124 T=1.60, LH 1 $9.05
90564-50126 T=1.66, LH 1 $9.05
90564-50128 T=1.72, LH 1 $9.05
90564-50130 T=1.78, LH 1 $9.05
90564-50132 T=1.84, LH 1 $9.05
90564-50134 T=1.90, LH 1 $11.31
90564-50136 T=1.96, LH 1 $11.31
90564-50138 T=2.02, LH 1 $11.31
90564-50140 T=2.08, LH 1 $11.31
90564-50142 T=2.14, LH 1 $11.31
90564-50154 T=1.60, RH 1 $9.05
90564-50156 T=1.66, RH 1 $9.05
90564-50158 T=1.72, RH 1 $9.05
90564-50160 T=1.78, RH 1 $9.05
90564-50162 T=1.84, RH 1 $9.05
90564-50164 T=1.90, RH 1 $9.05
90564-50166 T=1.96, RH 1 $9.05
90564-50168 T=2.02, RH 1 $9.05
90564-50170 T=2.08, RH 1 $11.31
90564-50172 T=2.14, RH 1 $11.31
90564-50184 T=1.58, LH 1 $11.31
90564-50185 T=1.62, LH 1 $9.05
90564-50186 T=1.64, LH 1 $9.05
90564-50187 T=1.68, LH 1 $11.31
90564-50188 T=1.70, LH 1 $9.05
90564-50189 T=1.74, LH 1 $9.05
90564-50190 T=1.76, LH 1 $11.31
90564-50191 T=1.80, LH 1 $11.31
90564-50192 T=1.82, LH 1 $11.31
90564-50193 T=1.86, LH 1 $11.31
90564-50194 T=1.88, LH 1 $11.31
90564-50195 T=1.92, LH 1 $11.31
90564-50196 T=1.94, LH 1 $11.31
90564-50197 T=1.98, LH 1 $11.31
90564-50198 T=2.00, LH 1 $11.31
90564-50199 T=2.04, LH 1 $11.31
90564-50200 T=2.06, LH 1 $11.31
90564-50201 T=2.10, LH 1 $11.31
90564-50202 T=2.12, LH 1 $11.31
90564-50203 T=2.16, LH 1 $11.31
90564-50204 T=1.58, RH 1 $9.05
90564-50205 T=1.62, RH 1 $9.05
90564-50206 T=1.64, RH 1 $9.05
90564-50207 T=1.68, RH 1 $9.05
90564-50208 T=1.70, RH 1 $9.05
90564-50209 T=1.74, RH 1 $9.05
90564-50210 T=1.76, RH 1 $9.05
90564-50211 T=1.80, RH 1 $11.31
90564-50212 T=1.82, RH 1 $9.05
90564-50213 T=1.86, RH 1 $9.05
90564-50214 T=1.88, RH 1 $11.31
90564-50215 T=1.92, RH 1 $11.31
90564-50216 T=1.94, RH 1 $11.31
90564-50217 T=1.98, RH 1 $11.31
90564-50218 T=2.00, RH 1 $11.31
90564-50219 T=2.04, RH 1 $11.31
90564-50220 T=2.06, RH 1 $11.31
90564-50221 T=2.10, RH 1 $11.31
90564-50222 T=2.12, RH 1 $11.31
90564-50223 T=2.16, RH 1 $11.31
90564-50224 T=1.44, RH 1 $9.05
90564-50225 T=1.46, RH 1 $9.05
90564-50226 T=1.48, RH 1 $9.05
90564-50227 T=1.50, RH 1 $9.05
90564-50228 T=1.52, RH 1 $9.05
90564-50229 T=1.54, RH 1 $9.05
90564-50230 T=1.56, RH 1 $9.05
90564-50231 T=2.18, LH 1 $11.27
90564-50232 T=2.20, LH 1 $11.27
90564-50233 T=2.22, LH 1 $11.27
90564-50234 T=2.24, LH 1 $11.27
90564-50235 T=2.26, LH 1 $11.27
90564-50236 T=2.28, LH 1 $11.27
90564-50237 T=2.30, LH 1 $11.27
41320 TUBE ASSY, FRONT DIFFERENTIAL
41321-35050 1 $172.74
41342A PIN, STRAIGHT (FOR FRONT DIFFERENTIAL PINION SHAFT)
90250-06058 1 $2.69
41342F SHAFT, FRONT DIFFERENTIAL PINION, NO.1
41342-35020 1 $37.20
41351F WASHER, FRONT DIFFERENTIAL PINION THRUST
41351-35030 2 $2.49
41361F واشر دشلی
41361-34010 T=1.50 2 $6.64
41361-34020 T=1.55 2 $6.64
41361-34030 T=1.60 2 $6.64
41361-34040 T=1.65 2 $6.64
41361-34050 T=1.70 2 $6.64
41361-34060 T=1.75 2 $6.72
41361-34070 T=1.80 2 $6.88
41361-34080 T=1.85 2 $7.04
41361-34090 T=1.90 2 $7.31
41435A BOLT (FOR DIFFERENTIAL CLUTCH CASE SETTING)
90107-12003 *12-1.25PX24-16.5 4 $1.38
41653B STOPPER, DIFFERENTIAL MOUNT, UPPER
41653-60030 2 $22.06
41654A STOPPER, DIFFERENTIAL MOUNT, LOWER
41654-60010 2 $13.96
41655 NUT, FRONT DIFFERENTIAL MOUNT, NO.1
41655-60010 1 $11.78
52392A SUPPORT, FRONT DIFFERENTIAL, NO.1
52380-60012 دسته دیفرانسیل 1 $198.20
52393A SUPPORT, FRONT DIFFERENTIAL, NO.2
52380-60021 پایه دیفرانسیل 1 $174.99
52394 SUPPORT, FRONT DIFFERENTIAL, NO.3
52380-60050 پایه دیفرانسیل 1 $128.65
90105-12272 *** STD. PART $1.90
90105-14090 *** STD. PART $2.33
90105-14125 *** STD. PART $3.95
90105-14171 *** STD. PART $3.95
90119-14071 *** STD. PART $5.89
90179-14063 *** STD. PART $1.90

41110R PLUG, BREATHER (FOR FRONT DIFFERENTIAL)
90930-03136 شمع دیف لاک 1 $4.98
41507A TUBE, FRONT DIFFERENTIAL LOCK ACTUATOR BREATHER, NO.2
41507-60130 لوله دیف لاک 1 $32.02
41507B TUBE, FRONT DIFFERENTIAL LOCK ACTUATOR BREATHER
90445-14174 لوله دیفلاک 1 $4.70
41533 TUBE, FRONT DIFFERENTIAL BREATHER
41533-60030 شلنگ روغن قفل کن دیفرانسیل 1 $17.12
90119-06935 *** STD. PART $0.99
96135-51300 *** STD. PART $3.20

159

دسته بندی ها: لوازم موتوری هایس, لوازم یدکی هایس
23820 HOSE ASSY, FUEL VAPOR FEED
23820-75130 شلنگ بخار بنزین 1 $54.84
23827A HOSE, FUEL VAPOR FEED, NO.2
23827-75280 شلنگ بخار بنزین 1 $14.00
23827B CLIP(FOR FUEL VAPOR FEED HOSE, NO.2)
96132-51300 2 $2.13
25860 VALVE ASSY, VACUUM SWITCHING, NO.1
90910-12275 شیر بخار بنزین 1 $68.99
90119-T0284 *** STD. PART
90464-00723 *** STD. PART $3.87
90464-T0004 *** STD. PART $6.48
90469-12008 *** STD. PART $2.89
91671-80622 *** STD. PART $0.75
96132-51300 *** STD. PART $2.13

147

دسته بندی ها: لوازم موتوری RX, لوازم یدکی RX
12204سوپاپ هواگیری
12204-31040(01/2006 – 10/2008)1$17.51
12204-31120(11/2008 – 11/2008)1
12261HOSE, VENTILATION
12261-31050شلنگ هواگیری1$27.87
12261ACLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-140172$1.38
12262HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-31080شلنگ هواگیری1$53.22
12262ACLIP(FOR VENTILATION HOSE NO.2)
90467-210042$17.32
تویوتا کار
359

دسته بندی ها: لوازم موتوری کمری, لوازم یدکی کمری
12204شیر درب سوپاپ
12204-20040TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (08/2002 – 07/2004)1$17.51
12204-20060TYPE B:REFER TO ILLUSTRATION (12/2004 – 12/2004)1$21.94
12204AGROMMET(FOR VENTILATION SYSTEM)
Not applicable
12261لوله هواگیری
12261-20011(08/2002 – 07/2004)1$12.34
12261-20090(12/2004 – 08/2005)1$14.00
12261-20091(09/2005 – )1$13.96
12261ACLIP OR CLAMP(FOR VENTILATION HOSE)
90467-14017بست2$1.38
12262HOSE, VENTILATION, NO.2
12262-20020لوله هواگیری1$17.36
12262Aبست
96134-41900NO.21$2.33
96134-51700NO.11$2.61
148

دسته بندی ها: لوازم الکتریکی و کامپیوتر پرادو, لوازم یدکی پرادو
85910A RELAY ASSY, CIRCUIT OPENING (FOR EFI)
90987-02027 1 $81.45
85910Z RELAY, INJECTION (FOR EFI)
Not applicable
89421N SENSOR, AIR PRESSURE
Not applicable
89422 SENSOR, WATER TEMPERATURE (FOR E.F.I.)
89422-33030  سنسور دمای اب 1 $72.31
89438A SWITCH, POWER STEERING OIL PRESSURE
89438-33010 1 $40.17
89581A DRIVER, AIR INJECTION CONTROL
89581-60010 1
89661 COMPUTER, ENGINE CONTROL
89661-60M80 کامپیوتر 1
89661-60N00 1
89667 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER
89667-60270 1
89668 BRACKET, ENGINE CONTROL COMPUTER, NO.2
89668-60290 1
89879 BRACKET, INJECTOR DRIVER
89589-60040 1
90430-12005 *** STD. PART $0.83
91551-80612 *** STD. PART $0.75
91673-80616 *** STD. PART $0.71
93319-14008 *** STD. PART $0.91
93319-15010 *** STD. PART $0.91
94150-80600 *** STD. PART $0.87
 زخئ
137

دسته بندی ها: لوازم بدنه کمری, لوازم یدکی کمری
55303B PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT, LOWER
55303-06401-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
55303-06401-B1 GRAY, TRIM1* 1
55303-06401-C0 BLACK, TRIM2* 1
55312A CLIP, INSTRUMENT PANEL
90467-13082-A0 MELLOW WHITE 10 $1.19
55410C PANEL ASSY, INSTRUMENT CLUSTER FINISH
55410-06020-C1 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55416C RETAINER, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL
55416-06020-C1 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55432D PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, LOWER NO.1
55432-06100-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
55432-06100-B1 GRAY, TRIM1* 1
55432-06100-C0 BLACK, TRIM2* 1
55448A CUSHION, INSTRUMENT PANEL FINISH, NO.1
55448-08020 1
55450B BOX ASSY, COIN
55450-06031-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
55450-06031-B1 GRAY, TRIM1* 1
55450-06031-C0 BLACK, TRIM2* 1
55474C GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.1
55474-06190-B0 DARK SILVER, TRIM0*, 1*, 2* 1
55475A GARNISH, INSTRUMENT CLUSTER FINISH PANEL, NO.2
55475-06180-B0 DARK SILVER, TRIM0*, 1*, 2* 1
55480D PANEL ASSY, INSTRUMENT PANEL FINISH, LWR
55480-06160-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55539 COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-06090-C0 BLACK, (L) X
55539-52060-C0 BLACK, (J) X $5.38
55539N COVER, SPARE SWITCH HOLE
55539-0E010 KOREA SPEC 1 $22.46
55557A CUSHION, GLOVE COMPARTMENT DOOR CHECK
55557-60050 2
55560A LOCK ASSY, GLOVE COMPARTMENT DOOR
55560-06110-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
55560-06110-B1 GRAY, TRIM1* 1
55560-06110-C0 BLACK, TRIM2* 1
55569 COVER, GLOVE COMPARTMENT DOOR LOCK
55569-06020-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
55569-06020-B1 GRAY, TRIM1* 1
55569-06020-C0 BLACK, TRIM2* 1
55607 COVER SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL UNDER, NO.2
55607-06101 1
55650 REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55650-06170-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55670 REGISTER ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.3
55670-06210-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55961 NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.1
55961-06030-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55962 NOZZLE, SIDE DEFROSTER, NO.2
55962-06030-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
58959E CUSHION, CONSOLE COMPARTMENT DOOR
58959-60060 2 $1.82
73900 AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.1
73900-06023-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
73900-06023-B1 GRAY, TRIM1* 1
73900-06023-C0 BLACK, TRIM2* 1
73990 AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.2
73990-06021-A1 FLAXEN, TRIM0* 1
73990-06021-B1 GRAY, TRIM1* 1
73990-06021-C0 BLACK, TRIM2*

diag_1tWXPCZ

55301 PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT
55301-06240-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55306B BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL TO COWL
55306-06070 1
55307E BRACE SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL, NO.2
55307-06060 1
55315A SPACER, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55315-48160 2
55317A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH
55317-06140-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55318C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH
55318-06160-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55328 PIN, INSTRUMENT PANEL, NO.1
55328-60090 4
55331 REINFORCEMENT, INSTRUMENT PANEL
55330-06330 1
55359D CUSHION, INSTRUMENT PANEL, NO.5
55359-06120 1
55375B BRACKET, INSTRUMENT PANEL LOWER MOUNTING, NO.2
55375-06210 1
55394B BOLT, INSTRUMENT PANEL
90119-A0306 2
55394C BOLT, INSTRUMENT PANEL
90119-A0305 3
55394E CUSHION, INSTRUMENT PANEL, LOWER NO.4
55394-06140 2
55401F CLIP(FOR SAFETY PAD)
52161-02020 2 $2.41
55408F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.1
55472-06070-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55409F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.2
55473-06070-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
55458A CAP, INSTRUMENT PANEL SAFETY PAD
55458-22110 5
55510F COVER ASSY, SPEAKER OPENING, NO.1
55510-06030-C0 BLACK, TRIM0*, 1*, 2* 1
73960A AIR BAG ASSY, INSTRUMENT PANEL PASSENGER W/O DOOR
73960-06181

diag_1tWXPCZ

 

135