گردگیر جعبه فرمان هایلوکس ویگو و فورچونر

گردگیر جعبه فرمان هایلوکس 2005-2015 و فورچونر برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
گردگیر جعبه فرمان هایلوکس

توضیحات

گردگیر جعبه فرمان هایلوکس ویگو و فورچونر

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

45536-0K010

سمت چپ:

45535-0K010