پولی هرزگرد تسمه دینام لندکروزر و پرادو و اوریون و لکسوس RX,ES,IS

هرزگرد تسمه دینام لندکروزر و پرادو و اوریون و لکسوس R5X,ES,IS برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

هرزگرد تسمه دینام لندکروزر و پرادو و اوریون و لکسوس RX,ES,IS

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد روی قطعه:

PU107013ARMXY1

کد فنی:

16604-31010