پمپ چراغ شور راوفور و پریوس و لکسوس NX,IS,ES

موتور شیشه شور پریوس و راوفور و لکسوس NX,IS,ES برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

موتور چراغ شور راوفور و پریوس و لکسوس ES,NX,IS

برند جنیون پارتس اصلی

کد روی قطعه :

36705-79290

شماره فنی:

85280-47010