واتر پمپ هایلوکس دیزل و هایس دیزل

واتر پمپ هایس و هایلوکس دیزل برند NPW ژاپن

موجود در انبار
وارت پمپ هایس دیزل

توضیحات

واتر پمپ هایس دیزل و هایلوکس دیزل

برند NPW ژاپن

کد فنی:

T-164

16100-39426

16100-39486

16100-39425

16100-09260