مهره استپ ترمز تویوتا

مهره استپ ترمز تویوتا کمری و یاریس و لندکروزر و پرادو برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
مهره استپ ترمز تویوتا
مهره استپ ترمز کمری

توضیحات

فشنگی استپ ترمز پرادو 2012 و کمری 2007-2011 و یاریس و لندکروزر 2009-2014

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

84340-69075