قاب سوزن انژکتور هایس و هایلوکس و پرادو چهار سیلندر

قاب زیر سوزن انژکتور پرادو چهار سیلندر و هایس و هایلوکس برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

کاسه سوزن انژکتور پرادو چهار سیلندر و هایس و هایلوکس