قاب زیر دستگیره درب جلو از بیرون کمری 2005-2006 و هایلوکس ویگو

قاب زیر دستگیره درب جلو تویوتا کمری 2005-2006 و هایلوکس ویگو برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
قاب دستگیره درب کمری

توضیحات

استخونی زیر دستگیره درب جلو از بیرون ویگو و کمری 2005-2006

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

69201-33010

69201-06010

سمت چپ:
69202-33010

69202-06010

69202-YC010