فیلتر کابین هایلوکس و پرادو و یاریس و اوریون و راوفور , لکسوس NX200,RX350

فیلتر تهویه اتاق هایلوکس و یاریس و اوریون و پرادو و راوفور و لکسوس RX350 , NX200 برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

فیلتر تهویه اتاق هایلوکس و پرادو و یاریس و اوریون راوفور و لکسوس NX200 و RX350

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

87139-07020

87139-30040

87139-50100

87139-52040