فشنگی آب هایلوکس و کمری و یاریس و کرولا و پریوس و لکسوس ES,IS

مهره دمای آب کمری و هایلوکس و یاریس و کرولا و پریوس و لکسوس IS,ES برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

مهره دمای آب کمری و هایلوکس و یاریس و کرولا و پریوس و لکسوس ES,IS

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

89422-33030

مهره آب

فشنگی آب

فشنگی فن

فشنگی حرارتی

شمع آب

سنسور حرارتی