فشار شکن بنزین پرادو چهار سیلندر و هایلوکس و هایس 2TRFE

فشار شکن ریل سوخت پرادو چهار سیلندر و هایس و هایلوکس 2TRFE برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

ریگلاتور بنزین پرادو چهار سیلندر و هایلوکس و هایس موتور 2TRFE

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

23280-75130