طبق پایین هایلوکس 2006-2015 شاسی بلند

طبق پایین هایلوکس ویگو برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
طبق هایلوکس

توضیحات

طبق پایین هایلوکس ویگو شاسی بلند

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

48068-0k040

سمت چپ:

48069-0k040