شمع موتور لکسوس LS460,GS250

شمع موتور لکسوس LS460,GS250 برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

شمع موتور لکسوس LS460,GS250

برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

کد روی قطعه:

FK20HBR11

کد فنی:

90919-01249