شلنگ سرد کن روغن اوریون و لکسوس RX350,ES350

لوله سرد کن روغن اوریون و لکسوس ES350,RX350 برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

لوله خنک کن روغن اوریون و لکسوس RS350,ES350

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

کوتاه :

16281-31030

بلند:

16282-31020