شستی دستگیره درب عقب لکسوس RX350,IS250,ES250 مدل 2009-2015

قاب دستگیره درب عقب لکسوس RX350,IS250,ES250 برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

قاب روی دستگیره درب عقب لکسوس ES250,IS250,RX350 مدل 2009-2015

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

69227-48010

69228-48010

69217-48020

69218-48020

روکش دستگیره

قاب دستگیره