سوزن انژکتور پرادو چهارسیلندر و هایلوکس ویگو و هایس

سوزن انژکتور هایلوکس و هایس و پرادو چهار سیلندر اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سوزن انژکتور پرادو چهارسیلندر و هایلوکس ویگو و هایس

برند جنیون پارتس اصلی

کد روی قطعه:

23250-75100

شماره فنی:

23209-79155

23209-09045