سوزن انژکتور پرادو شش سیلندر ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و لندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۱۱

سوزن انژکتور پرادو شش سیلندر و لندکروزر اصلی جنیون

موجود در انبار

توضیحات

سوزن انژکتور پرادو شش سیلندر مدل ۲۰۰۵-۲۰۰۹ و اندکروزر ۲۰۰۸-۲۰۱۱

برند اصلی جنیون پارتس

کد روی قطعه:

23250-31060

شماره فنی:

23209-39075