سنسور کنترل روغن یا شیر OCV پرادو شش سیلندر و لندکروزر و فورچونر 1GREFE

شیر کنترل روغن OCV پرادو شش سیلندر و لندکروزر و فورچونر 1GRFE برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سنسور روغن میل سوپاپ یا سنسور OCV پرادو شش سیلندر و لندکروزر و فورچونر 1GRFE

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

15330-31010

15340-31010