سنسور میزان سطح روغن لکسوس IS250,GS250

سنسور میزان سطح روغن لکسوس IS250,GS250 برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
سنسور سطح روغن لکسوس

توضیحات

سنسور سطح روغن IS250,GS250

برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

کد فنی:

89491-30061