سنسور موقعیت میل سوپاپ پرادو چهار سیلندر و هایلوکس و هایس و لندکروزر هشت سیلندر 2UZ

سنسور موقعیت میل سوپاپ هایلوکس و هایس و پرادو چهارسیلندر و لندکروزر هشت سیلندر 2UZFE

موجود در انبار
سنسور میل سوپاپ پرادو

توضیحات

سنسور موقعیت میل سوپاپ پرادو چهارسیلندر و هایلوکس و هایس و لندکروز  هشت سیلندر 2UZFE

برند جنیون پارتس

شماره فنی:

90919-05036