سنسور ضربه یا ناک سنسور پریوس و هایلوکس و پرادو و کمری و یاریس و کرولا و هایس و لکسوس ,ES250,IS

سنسور ضربه تویوتا پریوس و پرادو و کرولا و کمری و هایلوکس و یاریس و لکسوس IS,ES250 برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

ناک سنسور یا سنسور ضربه پریوس و هایلوکس و پرادو و کمری و یاریس و کرولا و هایس و لکسوس IS,ES250

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

89615-20090