سنسور دریچه گاز لندکروزر 4500 و کرولا و یاریس

سنسور دریچه گاز لندکروزر 4500 و یاریس و کرولا برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
سنسور دریچه سوخت کرولا
سنسور دریچه گاز 4500
سنسور دریچه گاز یاریس

توضیحات

سنسور موقعیت دریچه گاز یا TPS لندکروزر 4500 و یاریس و کرولا

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

89452-20130