سنسور ایربگ جلو پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۹

سنسور ایربگ جلو پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۹ برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سنسور ایربگ جلو پرادو ۲۰۰۵-۲۰۰۹

برند جنیون پارتس اصلی

کد روی قطعه:

89173-45050

شماره فنی:

89173-49405