سفت کن زنجیر بالانسر شماره 2 اوریون و لکسوس RX350,ES350 ,IS250

سفت کن زنجیر بالانسر 3GRFE,4GRFE برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سفت کن زنجیر بالانسر اوریون و RX350,ES350,IS250 و پرادو 2014- و لندکروزر 2015-

برند جنیون پارتس اصلی

کد فنی:

13550-31020