سرسیلندر پرادو شش سیلندر و لندکروزر 2008-2011 و فورچونر 1GRFE

سرسیلندر پرادو شش سیلندر و لندکروزر 2008-2011 و فورچونر 1GRFE برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

سرسیلندر لندکروزر 2008-2011 و پرادو شش سیلندر , فورچونر 1GRFE

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

11101-39755

سمت چپ:

11102-39235