زه آبگیر شیشه درب جلو کرولا 2005-2007

زه آبگیر شیشه درب جلو از بیرون کرولا 2005-2007 برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

زه آبگیر بیرونی در جلو کرولا 2005-2007

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست زه نقره ای:

75710-12731

سمت راست زه مشکی:

75710-12742

سمت چپ زه نقره ای:

75720-12731

سمت چپ زه مشکی:

75720-12742