زنجیر موتور پرادو چهارسیلندر و هایس و هایلوکس 2TRFE

زنجیر تایم موتور 2TRFE برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

زنجیر موتور پرادو چهار سیلندر و هایس و هایلوکس 2TRFE

برند جنیون پارتس اصلی

کد فنی:

13506-75050