روغن پاش پرادو چهار سیلندر , هایس و هایلوکس 2TRFEو1TRFE

روغن پاش تویوتا پرادو و هایس و هایلوکس 1TRFE,2TRFE برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

روغن پاش پرادو چهار سیلندر و هایس و هایلوکس 2TRFE,1TRFE

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

15708-75010

15708-75020