درپوش بکسل بند سپر جلو لکسوس RX350 2013 FSPORT

درپوش بکسل بند لکسوس RX350 مدل 2013 FSPORT برند جنیون پارت اصلی

موجود در انبار

توضیحات

قاب بکسل بند یا قاب بغل شبکه داخل سپر لکسوس RX350 2013 FSPORT

برند جنیون پارت اصلی

کد فنی:

52128-48913

52127-48917