خرطومی هواکش پرادو چهارسیلندر

خرطومی هواکش پرادو چهار سیلندر برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
خرطومی هواکش پرادو

توضیحات

لوله خرطومی هواکش پرادو چهار سیلندر

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

17881-75212

17881-75211