تیغه برف پاک کن هایلوکس ویگو

تیفه برف پاک کن هایلوکس ویگو برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
برف پاکن هایلوکس
تیغه برف پاک کن هایلوکس

توضیحات

تیغه برف پاک کن هایلوکس 2006-2015

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

85211-0K020

سمت چپ:

85222-0K020