تسمه دینام GT86

تسمه دینام GT86 برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
تسمه دینام اصلی تویوتا
لوازم یدکی تویوتا

توضیحات

تسمه دینام GT86

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد روی قطعه:

809221180

6PK2070

کد فنی:
SU003-02202