بوش طبق پروانه ای لکسوس IS300,GS

بوش طبق پروانه ای لکسوس IS300 برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
بوش طبق IS300

توضیحات

بوش طبق لکسوس IS300,GS

برند تویوتا و لکسوس جنیون پارت اصلی

کد فنی:

سمت راست:

48075-30030

48075-30040

سمت چپ:

48076-30030

48076-30040