بالشتک زنجیر تایم لندکروزر و پرادو شش سیلندر 2005-2009

بالشتک زنجیر تایم شماره 1 موتور 1GRFE برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

بالشتک زنجیر شماره 1 لندکروزر 2008-2011 و پرادو شش سیلندر 2006-2009

برند جنیون پارتس اصلی

کد فنی:

13561-31010