اهرم لنت ترمز دستی کمری و اوریون

هلالی لنت ترمز دستی کمری برند جنیون پارتس اصلی

موجود در انبار

توضیحات

اهرم لنت ترمز دستی کمری و اوریون هلالی ترمز دستی

برند جنیون پارتس اصلی

کد فنی:

47611-20030

47612-20030