آنتن کوسه ای پریوس و راوفور

آنتن کوسه ای پریوس و راوفور برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

موجود در انبار
آنتن پریوس
آنتن راوفور

توضیحات

رادار 360 درجه راوفور و پریوس

برند تویوتا موتور جنیون پارت اصلی

کد فنی:

86300-47180