سر سیلندر GT86 مدل ۲۰۱۳

۱۱۱۰۱V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB) SU003-00117  پیچ سرسیلندر ۱۲ ۱۱۱۰۳C HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH SU003-04235 ۱ ۱۱۱۰۳D BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, RH) SU003-04265 ۹ ۱۱۱۰۳G SPACER, OIL, RH SU003-00816 ۱ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD SU003-00112  واشر سرسیلندر ۱ ۱۱۱۵۱E BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1) SU003-04264 ۲۵ ۱۱۱۹۱A GASKET(FOR SPARK […]

سیستم انژکتور GT86

۲۳۲۵۵A واشر سوزن انژکتور SU003-00323 NO.1 ۴ SU003-00324 NO.2 ۴ ۲۳۲۵۶ RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1 SU003-00333 ۴ ۲۳۲۵۷ RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.2 SU003-00334 ۴ ۲۳۲۵۸ RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.3 SU003-05632 ۴ ۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION SU003-00331 ۲ ۲۳۲۷۰D GASKET(FOR PULSATION DAMPER) SU003-00346 ۲ ۲۳۲۹۵ HOLDER, INJECTOR, NO.1 SU003-00320 ۴ ۲۳۸۰۱P […]

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید