سر سیلندر GT86 مدل ۲۰۱۳

۱۱۱۰۱V BOLT(FOR CYLINDER HEAD SET SUB) SU003-00117  پیچ سرسیلندر ۱۲ ۱۱۱۰۳C HOUSING SUB-ASSY, CAMSHAFT, RH SU003-04235 ۱ ۱۱۱۰۳D BOLT(FOR CAMSHAFT HOUSING TO CYLINDER HEAD, RH) SU003-04265 ۹ ۱۱۱۰۳G SPACER, OIL, RH SU003-00816 ۱ ۱۱۱۱۵ GASKET, CYLINDER HEAD SU003-00112  واشر سرسیلندر ۱ ۱۱۱۵۱E BOLT(FOR CAMSHAFT BEARING CAP TO HOUSING RH, NO.1) SU003-04264 ۲۵ ۱۱۱۹۱A GASKET(FOR SPARK […]

باک GT86 مدل ۲۰۱۳

۷۷۰۲۳ FILTER SUB-ASSY, FUEL SUCTION TUBE SU003-01105  درجه داخل باک ۱ ۷۷۰۲۳B FILTER SUB-ASSY, FUEL SUCTION TUBE, NO.2 SU003-01081 ۱ ۷۷۱۰۰ TANK ASSY, FUEL SU003-01014  باک بنزین ۱ ۷۷۱۴۴ RETAINER, FUEL PUMP GAUGE SU003-01023 ۲ ۷۷۱۶۶ CUSHION, FUEL TANK PROTECTOR SU003-01042 ۳ ۷۷۱۶۹A GASKET, FUEL SUCTION TUBE SET SU003-01019 ۲ ۷۷۱۹۷A CLAMP, EVAPORATION VENT TUBE, […]

اسپویلر سپر ها و بال GT86 مدل ۲۰۱۳

۷۱۱۹۶A CLIP SU003-02984 ۹ ۷۶۸۵۱A COVER, FRONT SPOILER, RH SU003-04184 GALAXY BLUE SILICA, E8H ۱ SU003-04185 DARK GRAY METALLIC, 61K ۱ SU003-04186 ORANGE METALLIC, H8R ۱ SU003-04188 LIGHTNING RED, C7P ۱ SU003-04189 STERLING SILVER M, D6S ۱ SU003-04190 CRYSTAL BLACK SILICA, D4S ۱ SU003-04191 SATIN WHITE PEARL, 37J ۱ ۷۶۸۵۲A COVER, FRONT SPOILER, LH SU003-04192 […]

سیستم کی لس GT86 مدل ۲۰۱۳

۶۹۰۵۱ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, RH Not applicable ۶۹۰۵۲ CYLINDER & KEY SET, DOOR LOCK, LH SU003-01443 ۱ ۶۹۰۵۵A CYLINDER & KEY SET, LUGGAGE COMPARTMENT LOCK SU003-01429 ۱ ۶۹۰۵۷A CYLINDER & KEY SET, IGNITION SWITCH LOCK Not applicable ۶۹۵۰۳ CYLINDER SET, LOCK SU003-01421 ۱ ۶۹۵۶۳A PAD, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR LOCK CYLINDER SU003-04945 ۱ […]

درب GT86 مدل ۲۰۱۳

۶۷۰۰۱ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, RH SU003-01558  درب راست ۱ ۶۷۰۰۱A CUSHION, FRONT DOOR PANEL SU003-04136 ۴ ۶۷۰۰۲ PANEL SUB-ASSY, FRONT DOOR, LH SU003-01559  درب چپ ۱ ۶۸۶۱۰B CHECK ASSY, FRONT DOOR, RH SU003-01567  ترمز درب راست ۱ ۶۸۶۲۰ CHECK ASSY, FRONT DOOR, LH SU003-01567  ترمز درب چپ ۱ SU003-00051 *** STD. PART SU003-02825 *** […]

درب صندوق GT86 مدل ۲۰۱۳

۶۴۴۰۱ PANEL SUB-ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR SU003-01454 DESTINATION CODE=E3&OPTION CODE=NW ۱ SU003-01455 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW ۱ SU003-01458 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 ۱ ۶۴۴۵۹ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR SU003-01472 ۲ ۶۴۴۶۱ WEATHERSTRIP, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR SU003-01469 ۱ ۶۴۴۶۹ CUSHION, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, NO.2 Not applicable ۶۴۵۱۰ HINGE ASSY, LUGGAGE COMPARTMENT DOOR, RH SU003-01460 ۱ ۶۴۵۲۰ HINGE ASSY, […]

سقف GT86 مدل ۲۰۱۳

۶۳۱۰۲A PANEL SUB-ASSY, WINDSHIELD HEADER SU003-01374  هدر جلو ۱ ۶۳۱۱۱ PANEL, ROOF SU003-01376  سقف ۱ ۶۳۱۲۳C REINFORCEMENT, ROOF PANEL SU003-01378  ریل سقف ۱ ۶۳۱۴۱H REINFORCEMENT, ROOF PANEL, CENTER SU003-01377  ریل مرکزی ۱ ۶۳۱۴۳A REINFORCEMENT, ROOF PANEL SU003-01375  ریل عقب ۱  

گلگیر عقب و ستون GT86 مدل ۲۰۱۳

PANEL, COWL TOP SIDE, RH SU003-01255 ۱ ۵۵۷۱۴C PANEL, COWL TOP SIDE, LH SU003-01256 ۱ ۶۱۰۳۷A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, RH SU003-01257  دوبل وسط راست ۱ ۶۱۰۳۸A REINFORCEMENT SUB-ASSY, CENTER BODY PILLAR, LH SU003-01258  دوبل وسط چپ ۱ ۶۱۱۰۸A REINFORCE SUB-ASSY, FRONT BODY PILLAR, LOWER RH SU003-01259  دوبل پایینی راست ۱ ۶۱۱۰۹A REINFORCE SUB-ASSY, […]

کنسول GT86 مدل ۲۰۱۳

۵۵۶۲۰A CUSHION(FOR CUP HOLDER) SU003-03213  قاب هولدر ۱ ۵۵۶۲۰B HOLDER, INSTRUMENT PANEL CUP SU003-03208 ۱ ۵۸۸۱۰J باکس کنسول SU003-03188 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW ۱ SU003-03189 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NH ۱ ۵۸۸۱۵F CARPET, CONSOLE BOX SU003-03212 ۱ ۵۸۸۱۸A COVER, CONSOLE BOX, FR SU003-03206 ۱ ۵۸۸۳۶B PAD, CONSOLE BOX SILENCER, NO.1 SU003-03209 ۲ ۵۸۹۴۱A COVER, PARKING BRAKE HOLE SU003-03201 […]

داشبورد GT86 مدل ۲۰۱۳

۵۵۳۱۲A CLIP, INSTRUMENT PANEL SU003-02967 X ۵۵۳۱۷A PANEL, INSTRUMENT SIDE, RH SU003-01924 ۱ ۵۵۳۱۸C PANEL, INSTRUMENT SIDE, LH SU003-01925 ۱ ۵۵۴۰۸F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.1 SU003-01951 ۱ ۵۵۴۰۹F PANEL SUB-ASSY, INSTRUMENT PANEL SPEAKER, NO.2 SU003-01952 ۱ ۵۵۴۳۴E CAP SU003-02961 ۱ ۵۵۴۳۵A PANEL, INSTRUMENT PANEL FINISH, END RH SU003-01970 ۱ ۵۵۴۳۶A PANEL, INSTRUMENT PANEL […]

سیستم انژکتور GT86

۲۳۲۵۵A واشر سوزن انژکتور SU003-00323 NO.1 ۴ SU003-00324 NO.2 ۴ ۲۳۲۵۶ RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.1 SU003-00333 ۴ ۲۳۲۵۷ RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.2 SU003-00334 ۴ ۲۳۲۵۸ RING, FUEL INJECTOR BACK-UP, NO.3 SU003-05632 ۴ ۲۳۲۷۰ DAMPER ASSY, FUEL PRESSURE PULSATION SU003-00331 ۲ ۲۳۲۷۰D GASKET(FOR PULSATION DAMPER) SU003-00346 ۲ ۲۳۲۹۵ HOLDER, INJECTOR, NO.1 SU003-00320 ۴ ۲۳۸۰۱P […]

خطر عقب GT86 مدل ۲۰۱۳

۸۱۵۵۰L BULB, REAR TURN SIGNAL LAMP SU003-02568 ۱۲V 21W ۲ ۸۱۵۵۱D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, RH SU003-02530  خطر عقب راست ۱ ۸۱۵۵۲A GASKET, REAR COMBINATION LAMP, RH SU003-02586 ۱ ۸۱۵۵۵ SOCKET & WIRE SUB-ASSY, REAR COMBINATION LAMP, RH SU003-02573 ۱ ۸۱۵۶۱D LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH SU003-02531  خطر عقب چپ ۱ […]

چراغ جلو GT86 مدل ۲۰۱۳

۱۱۱۰ HEADLAMP ASSY, RH SU003-02509  چراغ جلو راست کامل ۱ ۸۱۱۱۰B BULB(FOR HEADLAMP, NO.1) Not applicable ۸۱۱۱۰D BULB(FOR HEADLAMP, NO.2) Not applicable ۸۱۱۲۵ CORD, HEADLAMP Not applicable ۸۱۱۳۵ UNIT ASSY, HEADLAMP, RH SU003-02554  چراغ جلو راست ۱ ۸۱۱۴۴ COVER, HEADLAMP, NO.1 Not applicable ۸۱۱۴۴D CAP, HEADLAMP LOCKING SU003-02590 ۴ ۸۱۱۴۵ COVER, HEADLAMP, NO.2 Not applicable […]

گلگیر و کاپوت GT86 مدل ۲۰۱۳

۵۳۳۰۱ HOOD SUB-ASSY SU003-01394  درب موتور ۱ ۵۳۳۰۱C PROTECTOR, HOOD CUSHION SU003-01397 ۲ ۵۳۳۸۱B SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT, RH SU003-01396 ۱ ۵۳۳۸۲G SEAL, HOOD TO RADIATOR SUPPORT, LH SU003-01396 ۱   ۳۳۴۱B نمد کاپوت SU003-02960 ۱ ۵۳۳۴۱C CLIP(FOR HOOD INSULATOR) SU003-03011 ۱۲ ۵۳۸۰۱ گلگیر جلو راست SU003-01388 OPTION CODE=5U ۱ SU003-01390 OPTION CODE=MU ۱ […]

سپر عقب GT86 مدل ۲۰۱۳

۵۲۱۵۲C CLIP, REAR BUMPER SIDE SU003-02963 ۴ ۵۲۱۵۹ سپر عقب SU003-01494 DESTINATION CODE=ES&OPTION CODE=NW ۱ SU003-03948 OPTION CODE=5U&DESTINATION CODE=K4 ۱ ۵۲۱۶۲D PIECE, REAR BUMPER SU003-02984 ۱۰ ۵۲۱۶۲E PIECE, REAR BUMPER SU003-02989 ۲ ۵۲۱۶۳A قاب بکسل بند راست SU003-01530 ۱ ۵۲۱۶۴A قاب بکسل بند چپ SU003-01531 ۱ ۵۲۱۶۷ دیاق آهنی پشت سپر SU003-01509 DESTINATION CODE=KS ۱ […]

سپر جلو GT86 مدل ۲۰۱۳

۵۲۰۲۱ REINFORCEMENT SUB-ASSY, FRONT BUMPER SU003-01508  دیاق پشت سپر جلو ۱ ۵۲۱۱۴A BRACKET, FRONT BUMPER EXTENTION MOUNTING SU003-01540 ۱ ۵۲۱۱۵A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, RH SU003-01496 ۱ ۵۲۱۱۵D SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, NO.2 RH SU003-01498 ۱ ۵۲۱۱۶A SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, LH SU003-01497 ۱ ۵۲۱۱۶D SUPPORT, FRONT BUMPER SIDE, NO.2 LH SU003-01499 ۱ ۵۲۱۱۹ سپر […]

اصلاعات فنی GT 86

فروشگاه تویوتا کار عرضه کننده قطعات موتوری تویوتا GT86 -لوازم بدنه GT86 -گیریبکس و جلوبندی و لوازم الکتریکی -کامپیوتر GT86 میباشد جهت سفارش با شماره های ۳۶۶۱۰۱۸۶-۰۲۱ یا ۳۶۶۱۰۱۸۲-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید. لوازم یدکی تویوتا GT86 مشخصات فنی : خودرو نام خودرو تویوتا GT86 کشور سازنده ژاپن سال (طراحی) ۲۰۱۳ مشخصات فنی موتور ۴ سیلندر […]

بستن
مقایسه
سوالی دارید با ما گفتگو کنید